Sika Repair – 30 F

Sika Repair – 30 F szpachlówka uszczelniająca do wyrównywania powierzchni betonowych

 

sika-repair-30fZASTOSOWANIE

Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą, w szczególności w obiektach:

 

W systemie naprawczym Sika Repair F materiał służy do wyrównywania i zagładzania całości naprawianej powierzchni, stanowiąc zarazem idealny podkład, jeśli przewidziane są dodatkowe powłoki ochronne. W zależności od chropowatości powierzchni i przewidzianej technologii wykonania materiał można nanosić: natryskiem lub ręcznie techniką szpachlowania.

CHARAKTERYSTYKA

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC/SPCC ( na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki. Służy do szpachlowania powierzchni betonowych techniką ręczną lub natryskową.

KOLOR

Szary proszek

OPAKOWANIE

Worki 25 kg