Sika Repair-20 F

Gotowa zaprawa do napraw konstrukcji betonowych

sika-repair-20fZASTOSOWANIE

Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą, w szczególności w obiektach:

W systemie naprawczym Sika Repair F materiał można stosować jako:

Sika Repair-20 F dostosowany jest do nanoszenia bez użycia warstwy sczepnej. W szczególnych przypadkach warstwa sczepna może okazać się jednak technologicznie niezbędna, jak np.:

CHARAKTERYSTYKA

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi. Służy do ręcznego reprofilowania i wyrównywania chropowatych powierzchni betonowych.

KOLOR

Szary proszek

OPAKOWANIE

Worki 25 kg