TEKNOS WINTEROL

Farby Teknos WINTEROL STORCHEMWodorozcieńczalna farba akrylowa o dobrych właściwościach paroprzepuszczalnych.

Zewnętrzne, nowe i uprzednio malowane farbami alkidowymi lub akrylowymi powierzchnie mineralne, np. beton, szpachla, powierzchnie wapienne i płyty mineralne.

WINTEROL jest łatwy do nakładania wałkiem lub za pomocą natrysku. Kombinacja żywic zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, nawet w środowisku przemysłowym. Farba zawiera środek zapobiegający pleśni.