Jamax Desklar

towych i wapiennych,
  • plam rdzy,
  • kamienia wapiennego itp.
  • Można go stosować na płytkach ceramicznych i kamiennych, wypalanych cegłach, powierzchniach chromowanych, lakierowanych, ze stali szlachetnej, oraz z tworzyw sztucznych.

    Desklar można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.