Jamax supergrunt – koncentrat

jamax-supergrunt-koncentratJAMAX SUPERGRUNT I SUPERGRUNT KONCENTRAT

 

Supergrunt oraz Supergrunt koncentrat przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania powierzchniowego podłoży nadmiernie lub nierównomiernie chłonnych oraz pylących o dostatecznej nośności, a także do redukcji chłonności podłoży porowatych.

Może być stosowany na betony, gazobetony, tynki na spoiwach mineralnych (cementowych, wapiennych, gipsowych) surowe powierzchnie wykonane z materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych oraz do płyt cementowych, gipsowych, gipsowo-kartonowych i drewnopochodnych impregnowanych. Preparat służy do przygotowania podłoża przed nakładaniem tynków, tapet, farb, zapraw, klejących, gładzi gipsowych i wylewaniem posadzek.

Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.