TEKNOS EKORA 3 – 18 l

towym wykończeniu.
Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.
Produkt zakwalifikowany do Grupy M1 w klasyfikacji emisyjności dla materiałów powierzchniowych.
EKORA 3 jest bezpieczna do stosowania, ponieważ nie zawiera rozpuszczalnika i w związku z tym z powłoki paruje jedynie woda.
EKORA 3 może być nakładana na powierzchnie betonowe, szpachlowane, gipsowo-kartonowe, tynk i cegłę