Sikafloor 161

Sikafloor® 161 –  jest to ekonomiczna w użyciu, dwuskładnikowa, żywica epoksydowa o niskiej lepkości. Materiał całkowicie bezrozpuszczalnikowy wg wytycznych niemieckiego stowarzyszenia Deutsche Bauchemie e.V

towanie podłoży betonowych, zapraw cementowych, zapraw i powłok epoksydowych

Gruntowanie na podłożach o normalnej i podwyższonej chłonności

Gruntowanie i wykonywanie warstw pośrednich w systemach ekonomicznych na bazie Sikafloor®‐264

Spoiwo do tworzenia zapraw naprawczych, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych

Materiał gruntujący pod powłoki nawierzchniowe Sika

CHARAKTERYSTYKA

                                                                                          Niska lepkość

                                                                                          Bardzo dobra penetracja podłoża

                                                                                          Wysoka przyczepność do podłoża

                                                                                          Łatwa aplikacja  Krótkie przerwy robocze

                                                                                          Materiał do uniwersalnego stosowania