Sikafloor 161

sikafloor-161-30kgSikafloor® 161 –  jest to ekonomiczna w użyciu, dwuskładnikowa, żywica epoksydowa o niskiej lepkości. Materiał całkowicie bezrozpuszczalnikowy wg wytycznych niemieckiego stowarzyszenia Deutsche Bauchemie e.V

ZASTOSOWANIE

Gruntowanie podłoży betonowych, zapraw cementowych, zapraw i powłok epoksydowych

Gruntowanie na podłożach o normalnej i podwyższonej chłonności

Gruntowanie i wykonywanie warstw pośrednich w systemach ekonomicznych na bazie Sikafloor®‐264

Spoiwo do tworzenia zapraw naprawczych, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych

                                                                                   Materiał gruntujący pod powłoki nawierzchniowe Sika

                                                                                  CHARAKTERYSTYKA

                                                                                  Niska lepkość

                                                                                  Bardzo dobra penetracja podłoża

                                                                                  Wysoka przyczepność do podłoża

                                                                                  Łatwa aplikacja  Krótkie przerwy robocze

                                                                                  Materiał do uniwersalnego stosowania