Sikafloor 156

towarzyszenia Deutsche Bauchemie e.V

ZASTOSOWANIE

Gruntowanie podłoży betonowych, zapraw cementowych, zapraw i powłok epoksydowych

Gruntowanie na podłożach o normalnej i podwyższonej chłonności

Gruntowanie pod wszystkie epoksydowe i poliuretanowe materiały posadzkowe Sika®

Spoiwo do tworzenia zapraw naprawczych, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych

Materiał dostosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

CHARAKTERYSTYKA

Niska lepkość

                                                              Bardzo dobra penetracja podłoża

                                                              Wysoka przyczepność do podłoża

                                                              Bezrozpuszczalnikowa

                                                              Łatwa aplikacja

                                                              Materiał do uniwersalnego stosowania

                                                              Może być stosowana na zewnątrz

                                                              Krótkie przerwy  robocze