Sikalastic 152

Ochrona powierzchni betonowych zgodnie z następującymi zasadami wg EN 1504‐9

Zasada 1 (PI) Ochrona przed wnikaniem ‐ powłoka

Zasada 2 (MC) Kontrola zawilgocenia ‐ powłoka

Zasada 8 (IR) Podwyższenie oporności elektrycznej przez ograniczenie zawartości wilgoci ‐ powłoka

Izolacja przeciwwodna i zabezpieczenie konstrukcji obciążonych wodą jak: zbiorniki na wodę, baseny, rury betonowe, kanały odprowadzające wodę itp.

Izolacja przeciwwodna i zabezpieczenie ścian zewnętrznych przeznaczonych do zasypania gruntem

Izolacja przeciwwodna wewnątrz pomieszczeń ścian i podłóg piwnic poddanych działaniu niewielkiego parcia negatywnego Hydroizolacja balkonów i tarasów, gdzie podłoże stanowi beton lub płytki ceramiczne

                                                                                                                                                              Ochrona zewnętrznych narażonych na obciążenia atmosferyczne nowych i istniejących powierzchni                                                                                                                                                               betonowych elastyczną, chroniącą przed karbonatyzacją, odporna na chlorki i siarczki powłoką,                                                                                                                                                                       także do uszczelnienia powierzchni zarysowanego betonu

                                                                                                                                                              Elastyczne zabezpieczenie elementów betonowych narażonych na odkształcenia

CHARAKTERYSTYKA

Elastyczna izolacja przeciw wodna i ochrona betony jednym produktem

Możliwość nanoszenia zarówno w bardzo wilgotnym środowisku jak i na suche podłoża

Szybkie utwardzanie (także w niskich temperaturach)

Nie spływa z powierzchni pionowych

Przenosi zarysowania podłoża

Doskonała przyczepność do większości podłoży budowlanych jak: beton, zaprawy cementowe, kamień, ceramika, cegła i drewno

Wysoka odporność na sole odladzające i dwutlenek węgla