Sikadur Combiflex CF Adhesive

SIKADUR®-COMBIFLEX® CF ADHESIVE

Dwuskładnikowy klej epoksydowy, składnik Systemu Sikadur-Combiflex SG

ZASTOSOWANIE

Klej do Sikadur-Combiflex SG System

CHARAKTERYSTYKA

Sikadur-Combiflex CF Adhesive Typ N i R jest bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym klejem na bazie żywicy epoksydowej i wypełniaczy. Jest składnikiem Systemu Sikadur-Combiflex SG, służy do klejenia taśm Sikadur-Combiflex SG.
Typ N (Normal) stosuje się w przedziale temperatur od +10°C do +30°C.
Typ R (Rapid) stosuje się w przedziale temperatur od +5°C do +15°C.

 • Łatwość mieszania i aplikacji
 • Możliwość nanoszenia na suche i wilgotne podłoża
 • Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych
 • Klasyfikowany jako bezrozpuszczalnikowy
 • Zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur
 • Odporny na wodę i wietrzenie
 • Odporny na przerastanie korzeni
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Materiał dostępny w wersji Normal i Rapid
 • Nie wymaga gruntowania
 • Wysokie wartości wczesnych i końcowych wytrzymałości
 • Wysoka odporność na ścieranie

KOLOR

Składnik A: Biała
Składnik B: Czarna
Mieszanina składników A+B Jasno szara

OPAKOWANIE

20 kg składnik A
10 kg składnik B
Paleta 600 kg (20 x 20 kg składnik A i 20 x 10 kg składnik B)