Sikalastic 841 ST

SIKALASTIC®-841 ST

Natryskowa membrana hydroizolacyjna na bazie polimocznika

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania wodoszczelnych i antykorozyjnych powłok na podłożach
stalowych, betonowych i innych. Typowe zastosowania to:

 • Szybkosprawne powłoki ochronne
 • Uszczelnianie i ochrona zbiorników
 • Powłoki do ochrony mostów
 • Pokrycia dachów
 • Chodniki i balkony
 • Posadzki i nawierzchnie parkingów
 • Budynki przemysłowe i produkcyjne
 • Zbiorniki na wodę i mała architektura
 • Elektrownie
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Zabezpieczenie podwozi ciężarówek

CHARAKTERYSTYKA

Sikalastic-841 ST jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym materiałem o 100% zawartości części stałych do wykonywania bardzo szybko wiążących, polimocznikowych, elastycznych powłok ochronnych o bardzo dobrej odporności chemicznej.
Sikalastic-841 ST nie powinien być stosowany w zamkniętych strukturach zawierających biogeniczny kwas siarkowy.
Sikalastic-841 ST jest przeznaczony wyłącznie do nakładania natryskiem przy użyciu specjalnych agregatów do natrysku na gorąco materiałów dwuskładnikowych.

 • Bardzo szybkie utwardzanie
 • Prawie natychmiastowe oddanie do użytku po wykonaniu
 • Możliwość stosowania w temperaturach od -15°C do +70°C
 • Zachowuje właściwości przy stałej temperaturze od -30°C do +100°C
 • 100% części stałych; zero emisji LZO
 • Doskonałe właściwości przenoszenia zarysowań podłoża
 • Dobra odporność chemiczna
 • Powłoka odporna na promienie UV
 • Dobra odporność na ścieranie

KOLOR

Składnik A: przezroczysta ciecz
Składnik B: szara ciecz
Szary ~ RAL 7005

OPAKOWANIE

Składnik A (netto): beczka 212 kg (189 litrów)
Składnik B (netto): beczka 191 kg (189 litrów)