SikaCor Elastomastic TF

SIKACOR® ELASTOMASTIC TF (DAWNA NAZWA SIKA® ELASTOMASTIC TF)

Elastyczna izolacja i nawierzchnia silnie obciążonych powierzchni z betonu, stali i stali ocynkowanej

ZASTOSOWANIE

Powłokę SikaCor Elastomastic TF stosuje się jako izolacje lub/i nawierzchnie na obiektach betonowych, stalowych i ze stali ocynkowanej intensywnie obciążonych dynamicznie jak np.:

 • Koryta tłuczniowe w kolejowych obiektach mostowych (nie wymaga warstwy ochronnej)
 • Kładki dla pieszych oraz pieszo-jezdne
 • Chodniki na mostach
 • Nawierzchnie w parkingach wielopoziomowych
 • Rampy załadowcze
 • Powierzchnie montażowe

CHARAKTERYSTYKA

SikaCor Elastomastic TF jest chemoutwardzalnym, bezsmołowym i bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym materiałem hybrydowym w postaci mieszaniny żywic epoksydowej i poliuretanowej, tworzących warstwę izolacyjno nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Po wymieszaniu z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o odpowiednim uziarnieniu tworzy trwałą ciagliwo-elastyczną warstwę łączącą cechy izolacji przeciwwilgociowej i nawierzchni o wysokiej odporności na ścieranie.

 • Wysoka odporność chemiczna.
 • Bardzo wysoka odporność mechaniczna (uderzenia, ścieranie, przecięcie).
 • Materiał elastyczny (w temperaturze do –20oC przenosi rysy do 0,3 mm).
 • Wodoszczelny.
 • Nie wymaga dodatkowych warstw ochronnych.
 • Nie zawiera kompozytów bitumicznych ani smołowych.
 • Przy zastosowaniu odpowiednich materiałów gruntujących doskonała przyczepność do betonu, stali i stali ocynkowanej (w przypadku nanoszenia natryskiem również bezpośrednio do stali oczyszczonej do stopnia Sa 21/2 wg PN-ISO 8501-1).

KOLOR

Składnik A: Czarna ciecz
Składnik B: Biała ciecz
Mieszanina (A+B): Szara ciecz – RAL 7037

OPAKOWANIE

SikaCor EG Phosphat (A+B): 30 kg
Sikafloor-156 zestawy (A+B): 25 kg
Opakowania przemysłowe
– Składnik A: 180 i 1000 kg
– Składnik B: 180 i 1000 kg
Sika Elastomastic TF (A+B): 20 kg
Sikafloor-357: 10 kg
Rozcieńczalnik EG: 1, 3, 10 i 25 l