SikaCor Elastomastic Airless

SIKACOR® ELASTOMASTIC AIRLESS

SikaCor Elastomastic Airless jest chemoutwardzalnym, bezsmołowym i bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym materiałem poliuretanowym, tworzącym warstwę izolacyjno nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej.

ZASTOSOWANIE

Powłokę SikaCor Elastomastic Airless stosuje się jako izolacje lub/i nawierzchnie na obiektach betonowych, stalowych i ze stali ocynkowanej intensywnie obciążonych dynamicznie jak np.:

 • Koryta tłuczniowe w kolejowych obiektach mostowych (nie wymaga warstwy ochronnej)
 • Kładki dla pieszych oraz pieszo-jezdne
 • Chodniki na mostach
 • Nawierzchnie w parkingach wielopoziomowych
 • Rampy załadowcze
 • Powierzchnie montażowe

CHARAKTERYSTYKA

 • Wysoka odporność chemiczna.
 • Bardzo wysoka odporność mechaniczna (uderzenia, ścieranie, przecięcie).
 • Dzięki szybkiemu wiązaniu możliwość wczesnego obciążania
 • Wodoszczelny.
 • Doskonała przyczepność do podłoża.
 • Szczególnie ekonomiczny w przypadku nanoszenia w jednym cyklu roboczym za pomocą natrysku hydrodynamicznego.

OPAKOWANIE

SikaCor Elastomastic Airless 20 kg
Sikafloor-156 2,5; 10 i 25 kg
SikaCor HM Primer 30 kg