Sikafloor 161

SIKAFLOOR®-161

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do wykonywania zagruntowań, zapraw wyrównawczych, warstw pośrednich i jastrychów żywicznych

ZASTOSOWANIE

Zagruntowanie podłoży betonowych, zapraw cementowych, zapraw i powłok epoksydowych. Do zagruntowań na podłożach o normalnej i podwyższonej chłonności Zagruntowanie pod Sikafloor-263 SL i Sikafloor-264. Spoiwo do tworzenia zapraw naprawczych, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych. Wykonywanie warstw pośrednich pod Sikafloor-263 SL i Sikafloor-264.

CHARAKTERYSTYKA

Sikafloor-161 jest to ekonomiczna w użyciu, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, żywica epoksydowa o niskiej lepkości.

  • Niska lepkość
  • Bardzo dobra penetracja podłoża
  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Bezrozpuszczalnikowa
  • Łatwa aplikacja
  • Krótkie przerwy robocze
  • Materiał do uniwersalnego stosowania

KOLOR

Składnik A: żywica brązowawa, przezroczysta ciecz
Składnik B: utwardzacz przezroczysta ciecz

OPAKOWANIE

Składnik A: 23,7 kg
Składnik B: 6,3 kg
Zestaw A+B: 30 kg
Składnik A 220 kg
Składnik B 177 i 59 kg
Zestawy (A+B):
1 beczka Składnika A (220 kg) + 1 beczka Składnika B (59 kg) = 279 kg
3 beczki Składnika A (220 kg) + 1 beczka Składnika B (177 kg) = 837 kg