Sikafloor 156

SIKAFLOOR®-156

Żywica epoksydowa służąca do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych

ZASTOSOWANIE

Zagruntowanie podłoży betonowych, zapraw cementowych, zapraw i powłok epoksydowych

 • Do zagruntowań na podłożach o normalnej i podwyższonej chłonności
 • Zagruntowanie pod wszystkie epoksydowe i poliuretanowe materiały posadzkowe Sika
 • Spoiwo do tworzenia zapraw naprawczych, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych
 • Materiał dostosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

CHARAKTERYSTYKA

Bezbarwna, dwuskładnikowa, klasyfikowana jako bezrozpuszczalnikowa, żywica epoksydowa o niskiej lepkości.

 • Niska lepkość
 • Bardzo dobra penetracja podłoża
 • Wysoka przyczepność do podłoża
 • Bezrozpuszczalnikowa
 • Łatwa aplikacja
 • Krótkie przerwy robocze
 • Materiał do uniwersalnego stosowania
 • Może być stosowana na zewnątrz

KOLOR

Składnik A: żywica bezbarwna ciecz
Składnik B: utwardzacz brązowa ciecz

OPAKOWANIE

Zestawy (A+B) 2,5, 10 i 25 kg
Składnik A 1,875 kg, 7,5 kg i 18,75 kg
Składnik B 0,625 kg, 2,5 kg i 6,25 kg
Opakowania przemysłowe:
Składnik A: 180 i 1000 kg
Składnik B: 60,180 i 1000 kg