Grunt pod papy

W przypadku wykonywania hydroizolacji z pap bitumicznych termozgrzewalnych bardzo istotnym elementem takiego rozwiązania jest odpowiednie zagruntowanie podłoża. W ofercie Sika znajdują się wysokiej jakości żywice epoksydowe, których zastosowanie gwarantuje uzyskanie odpowiedniej przyczepności do podłoża.