Sikaplan WP 1100-15HL / 15HL2

SIKAPLAN® WP 1100-15HL / 15HL2

Membrana hydroizolacyjna

ZASTOSOWANIE

Izolacja przeciwwodna tuneli i innych konstrukcji inżynierskich w budownictwie podziemnym

CHARAKTERYSTYKA

 • Odporność na proces starzenia
 • Zoptymalizowana wytrzymałość na rozciąganie i znaczna wydłużalność
 • Odporność na UV (350 MJ/m2 wg PN-EN 12224)
 • Odporność na przerastanie korzeni
 • Stabilność wymiarów
 • Bez plastyfikatorów DEHP (DOP), bazująca na materiałach naturalnych
 • Elastyczność w niskich temperaturach
 • Zgrzewana gorącym powietrzem
 • Możliwość montażu na wilgotnych i mokrych podłożach
 • Nadaje się do kontaktu z kwaśną, miękką wodą (o niskim pH, agresywną w stosunku do betonu)
 • Nie odporna na bitumy

KOLOR

warstwa wierzchnia: żółta
warstwa spodnia: ciemno szara