Sika Igolflex 101

SIKA® IGOLFLEX®-101

Jednoskładnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna

ZASTOSOWANIE

 • Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w postaci powłoki grubowarstwowej wszystkich typów konstrukcji nadziemnych i podziemnych, przeciwko wodzie oraz penetracji wilgoci
 • Do wykonania izolacji wodoszczelnej pod warstwą betonu na tarasach, balkonach i w pomieszczeniach mokrych
 • Do przyklejania lekkich płyt izolacji termicznej

CHARAKTERYSTYKA

Sika Igolfex-101 jest jednoskładnikową, bezrozpuszczalnikową, emulsją na bazie bitumu modyfikowanego polimerem, zawierającą wypełniacz polistyrenowy.

 • Możliwość nanoszenia szpachlą ząbkowaną lub natryskiem bezpowietrznym
 • Dostarczany w postaci gotowej do użycia
 • Nie spływa z powierzchni pionowych
 • Elastyczny, nawet w niskich temperaturach
 • Bezrozpuszczalnikowy, niepalny
 • Może być nanoszony na suche bądź lekko wilgotne podłoże
 • Wykazuje zdolność przenoszenia zarysowań (powłoka zbrojona włókniną szklaną Sika Igolflex-F01 ma tę zdolność podwyższoną).
 • Nie odporny na promieniowanie UV

KOLOR

Brązowo – czarna pasta

OPAKOWANIE

32 litrowe pojemniki