Sika Igasol 101

SIKA® IGASOL®-101

Jednoskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w postaci powłoki cienkowarstwowej wszystkich typów konstrukcji nadziemnych i podziemnych z betonu i cegły, przeciwko wodzie oraz penetracji wilgoci

Jako zagruntowanie pod powłoki bitumiczne nanoszone na podłoża betonowe, z zapraw i cegły (zwykle rozcieńczony z wodą)

CHARAKTERYSTYKA

Sika Igasol-101 jest jednoskładnikową, bezrozpuszczalnikową, elastyczną powłoką na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerem.

  • Możliwość nanoszenia pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym
  • Dostarczany w postaci gotowej do użycia
  • Nie spływa z powierzchni pionowych
  • Elastyczny, nawet w niskich temperaturach
  • Bezrozpuszczalnikowy, niepalny
  • Może być nanoszony na suche bądź lekko wilgotne podłoże
  • Nie jest odporny na promieniowanie UV

KOLOR

Brązowo – czarna półciekła pasta

OPAKOWANIE

12 litrowe pojemniki