Sika Injection-101 RC

SIKA® INJECTION-101 RC

Elastyczna, poliuretanowa piana iniekcyjna do czasowych tamponaży

ZASTOSOWANIE

Sika Injection-101-RC jest stosowany do tymczasowych uszczelnień rys, szczelin i pustek w betonie, cegle i naturalnym kamieniu
Do uzyskania ciągłej szczelności konieczne jest wykonanie dodatkowej iniekcji Sika Injection-201 CE / -201-RC lub Sika Injection -203

CHARAKTERYSTYKA

Sika Injection-101-RC jest poliuretanową pianą iniekcyjną, reagującą z wodą, bezrozpuszczlnikową, o niskiej lepkości, która po związaniu tworzy szczelną, elastyczną pianę o drobnej strukturze komórkowej.

  • Reakcja pęcznienia rozpoczyna się dopiero po bezpośrednim kontakcie z wodą
  • Sika Injection-101-RC można iniekować jak produktami jednoskładnikowymi
  • W kontakcie z wodą iniekt pęcznieje nawet do 40 razy
  • Prędkość reakcji (powstawania piany) jest zależna od temperatury wymieszanego materiału, właściwości wody i warunków hydrodynamicznych
  • W niskich temperaturach (<+10°C) Sika Injection-101-RC może być przyspieszona Sika Injection-AC 10

KOLOR

Składnik A: bezbarwna
Składnik B: brązowa

OPAKOWANIE

Składnik A: 10,0 lub 20,0 kg
Składnik B: 12,5 lub 25,0 kg