SikaTop 109 ElastoCem

SIKATOP®-109 ELASTOCEM

Elastyczna szpachlówka uszczelniająca do wyrównywania powierzchni betonowych

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania uszczelnień powierzchniowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i murowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą, w szczególności do:

 • Uszczelnień fundamentów i konstrukcji podziemnych
 • Uszczelnień zbiorników
 • Szpachlowania lub szlamowania zarysowanych konstrukcji
 • Jako podkład pod elastyczne powłoki ochronne
 • Jako warstwa izolacyjna balkonów i tarasów pod posadzki z płytek ceramicznych
 • W systemach naprawczych Sika MonoTop i Sika Repair materiał służy do wyrównywania i zagładzania całości naprawianej powierzchni, stanowiąc zarazem wybitnie elastyczną powłokę przenoszącą zarysowania podłoża i stanowiącą idealny podkład, jeśli przewidziane są dodatkowe powłoki ochronne. W zależności od chropowatości powierzchni materiał można nanosić techniką szpachlowania, szlamowania lub wręcz malowania.

CHARAKTERYSTYKA

Dwuskładnikowa zaprawa drobnoziarnista typu PCC ( na bazie cementu, modyfikowana polimerem). Służy do szpachlowania, wyrównywania i uszczelniania powierzchni betonowych i murowych. Materiał po związaniu zachowuje bardzo wysoki stopień elastyczności.

 • Łatwość przygotowania i nanoszenia
 • Wysoki stopień ciekłości przy dobrej tiksotropii
 • Łatwość uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni
 • Możliwość układania w 1 cyklu warstwy o grubości do 4mm
 • Bardzo wysoka elastyczność i zdolność przenoszenia zarysowań
 • Zachowanie elastyczności w temperaturze do –200C

KOLOR

Składnik A: biała ciecz
Składnik B: szary lub biały proszek

OPAKOWANIE

Składnik A – wiadro plastikowe 8 kg (służące również jako naczynie do mieszania)
Składnik B – worek papierowy 20 kg

– See more at: http://pol.sika.com/pl/waterproofing-redirect/sika-waterproofing-solutions/02a015/02a015sa08/02a015sa08100/02a015sa08102.html#sthash.1zWQ4d3P.dpuf