sika Igolflex 201

tosowanie

Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w postaci powłoki grubowarstwowej wszystkich typów konstrukcji podziemnych, przeciwko przesiąkowej wodzie gruntowej

Do wykonania izolacji wodoszczelnej pod warstwą betonu na tarasach, balkonach i w pomieszczeniach mokrych

Do przyklejania lekkich płyt izolacji termicznej

 

Właściwości

Możliwość nanoszenia szpachlą ząbkowaną lub natryskiem bezpowietrznym

Nie spływa z powierzchni pionowych

Elastyczny, nawet w niskich temperaturach

Bezrozpuszczalnikowy, niepalny

Możliwość nanoszenia na suche i lekko wilgotne podłoża

Wykazuje zdolność przenoszenia zarysowań (powłoka zbrojona włókniną szklaną Sika® Igolflex® -F01 ma tę zdolność podwyższoną).

Nie odporny na promieniowanie UV