Sikacor EG 4

SIKACOR® EG 4 (DAWNA NAZWA ICOSIT® EG 4)

SikaCor EG 4 jest składnikiem zestawu materiałów powłokowych do ochrony antykorozyjnej konstrukcji ze stali i stali ocynkowanej SikaCor EG System

ZASTOSOWANIE

SikaCor EG-System stanowi bardzo skuteczną ochronę antykorozyjną stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium i obiektów wymagających trwałości barw, np. mostów, przewodów rurowych, konstrukcji ogólnobudowlanych, zbiorników, zespołów portowych, oczyszczalni i wielkogabarytowych maszyn w agresywnym środowisku, przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.
SikaCor EG 4 jest powłoką na bazie poliuretanów alifatycznych. Zawiera dodatkowo płatkowe wypełniacze typu MIO oraz talk.

CHARAKTERYSTYKA

SikaCor EG-System daje możliwość tworzenia systemu składającego się z warstw gruntujących i pośrednich na bazie żywicy epoksydowej, z wypełniaczem metalicznym oraz warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu o wysokiej trwałości barw i odporności na kredowanie.

  • Kompleksowa budowa powłoki, połączenie bardzo dobrej odporności na korozję żywic epoksydowych w warstwach gruntujących i warstwach pośrednich z poliuretanem w warstwach wierzchnich zapewnia:
  • Wysoką odporność na działanie agresywnych środków chemicznych i czynników atmosferycznych oraz dobrą trwałość barw
  • Elastyczność, twardość i brak kruchości
  • Wysoką odporność na uderzenia i inne obciążenia mechaniczne
  • Dużą odporność na ścieranie
  • Odporność na temperaturę do 150°C
  • Odporność na procesy starzenia

KOLOR

SikaCor EG 4: metaliczny (DB # 687.30 – 687.74)
Ze względu na specyfikę składników, barwa powłoki w pewnych odcieniach może nie pokrywać się idealnie z wzorcami barw.

OPAKOWANIE

SikaCor EG 4 – 30; 12,5 i 3 kg netto