Sikacor 255

SIKACOR® 255 (DAWNA NAZWA ICOSIT® 255)

SikaCor 255 – spoiwo epoksydowe do grubowarstwowych powłok ochronnych na podłoża betonowe i stalowe SikaCor 277 – tiksotropowe spoiwo epoksydowe do grubowarstwowych powłok ochronnych oraz szpachlówek

ZASTOSOWANIE

 • Jako powłoki ochronne elementów technologicznych obiektów oczyszczalni ścieków narażonych na szczególnie wysoką agresję chemiczną
 • Jako chemoodporne zabezpieczenie posadzek, stropów i ścian budowli przemysłowych narażonych na oddziaływanie agresywnych mediów i średnie obciążenia mechaniczne
 • Jako sztywna, ciągliwo-elastyczna, izolacja pod tłuczeń podlegających niewielkim odkształceniom koryt balastowych mostów i wiaduktów kolejowych
 • Jako odporna na ścieranie powłoka ochronna w stalowym i betonowym budownictwie wodnym
 • Do szeregu zabezpieczeń specjalnych (np. masywne korony zbiorników, głowice kominów narażone na długotrwałe obciążenia kwaśnym kondensatem i spalinami itp.)
 • Jako epoksydowa warstwa sczepna miedzy stary i nowy beton

CHARAKTERYSTYKA

Dwuskładnikowe spoiwo na bazie żywicy epoksydowej. Poprzez wymieszanie spoiwa z odpowiednimi dodatkami (piasek kwarcowy) można utworzyć powłoki ochronne oraz szpachlówki o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej. SikaCor 255: odmiana ciekła, samozagładzająca, do zabezpieczania powierzchni poziomych. SikaCor 277: odmiana tiksotropowa, do zabezpieczania powierzchni poziomych, pionowych i sufitowych oraz do komponowania szpachlówek. SikaCor 255 oraz SikaCor 277 posiada Badania wg TL/TP-KOR-Stahlbauten, strona 84, German Railways

 • Bardzo dobra przyczepność do betonu, zapraw cementowych, azbestu i stali
 • Minimalna zawartość rozpuszczalników
 • Materiał twardo-ciągliwy, o wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Podwyższona odporność na kredowanie
 • Duża różnorodność zastosowań

KOLOR

SikaCor 255: ~RAL 7001, 7016, 7030, 7032
SikaCor 277: ~RAL 1014, 7010, 7030, 7032, 7035
Niewielkie odbarwienia koloru są nie do uniknięcia z powodów surowcowych.

OPAKOWANIE

SikaCor 255 i 277 (A+B) 10 kg netto
Rozcieńczalnik K 25, 10 i 3 litry