Sicacor zinc R

SIKACOR® ZINC R (DAWNA NAZWA FRIAZINC® R)

Epoksydowy materiał gruntujący o wysokiej zawartości pyłu cynkowego

ZASTOSOWANIE

Element składowy systemów tzw. „ciężkiej” antykorozji o szerokim zakresie zastosowań, szczególnie zalecany do zabezpieczania konstrukcji stalowych pracujących pod wodą, w silnie agresywnym środowisku przemysłowym oraz narażonych na obciążenia mechaniczne (np. mosty, śluzy, tamy, ciśnieniowe rury przesyłowe, itp.). Materiał gruntujący wchodzący w skład zestawu antykorozyjnego przeznaczonego do zabezpieczania szczególnie obciążonych mechanicznie i chemicznie elementów konstrukcji mostowych. Przy grubości suchej warstwy 20 μm SikaCor Zinc R daje powłokę spawalną.

CHARAKTERYSTYKA

Dwuskładnikowy grunt epoksydowy z dużą zawartością pyłu cynkowego (powyżej 92% w suchej warstwie) charakteryzujący się niską zawartością rozpuszczalników. Spełnia wymagania niemieckie normy „TL/TP-KOR Stahlbauten”, blatt 87 Uniwersalny grunt dla materiałów jedno- i dwuskładnikowych

  • Bardzo szybkie utwardzanie
  • Wysoka odporność na działanie wody i agresywnych czynników atmosferycznych
  • Wysoka odporność mechaniczna (na ścieranie, uderzenia)
  • Zapewnia tworzenie ochrony katodowej (minimalna grubość 40 μm)
  • Przy grubości suchej warstwy 20 μm tworzy powłokę spawalną
  • Przy łącznej grubości powłoki min. 220 μm i warstwie gruntującej SikaCor Zinc R min. 60 μm powłoka zastępuje metalizację z warstwami nawierzchniowymi

KOLOR

Cynkowo – szara, czerwono – brunatna, matowa Nr 687.03/04

OPAKOWANIE

SikaCor Zinc R (A+B) 26, 15 i 7 kg
Rozcieńczalnik K 25, 10 i 3 litry